Αντιγριπικός εμβολιασμός

Προστατεύουμε τη δημόσια υγεία  διενεργώντας  εμβολιασμό των ενηλίκων για την εποχιακή γρίπη.

Η συμβολή μας στηρίζεται στην ενημέρωση – την εκπαίδευση του κοινού,  στην ασφαλή διακίνηση και διάθεση των εμβολίων και κυρίως στην πραγματοποίηση του εμβολιασμού υπό τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με υπουργική απόφαση.

Το φαρμακείο μας είναι πιστοποιημένο για τη διενέργεια εποχιακού αντιγριπικού εμβολιασμού και τη χορήγηση αντιτετανικού ορού στα πλαίσια της Υπουργικής απόφασης Γ5α/Γ.Π  οικ. 49734 (ΦΕΚ Β’. 2811/4.7.2019)