Κοινωνικό φαρμακείο

Τα φάρμακα που δεν έχουν λήξει και δεν μας χρειάζονται άλλο, μπορούν να ανακυκλωθούν και να διατεθούν σε χιλιάδες ανασφάλιστους συνανθρώπους μας.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι το κοινωνικό φαρμακείο της περιοχής μας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Ευγνώμονες λοιπόν που φέρνετε στο φαρμακείο μας τα μη χρήσιμα φάρμακα για εσάς δίνοντας το καλό παράδειγμα της ανακύκλωσης.