Γαληνικά σκευάσματα

Στο εργαστήριο μας παρασκευάζονται αξιόπιστα γαληνικά φάρμακα κατόπιν ιατρικής οδηγίας του θεράποντος ιατρού και με τον κατάλληλο εργαστηριακό εξοπλισμό.

Με μετεκπαίδευση στη χημεία φυσικών προϊόντων έχουμε τις δεξιότητες παρασκευής και ελέγχου του τελικού σκευάσματος.