Προέρχεται από το φυτό ιτιά (Salix alba), ενδημικό φυτό της Ευρώπης και της Ασίας.